Logo Dorpsplatform KamerikHet Dorpsplatform Kamerik gaat een Dorpsvisie voor Kamerik-dorp, Kanis en het buitengebied opstellen. Hierin wil het platform in beeld brengen hoe het dorp ervoor staat en waar de…

bewoners naartoe willen. Hiervoor wordt onder de Kamerikers een enquête gehouden die bij de onlangs uitgebrachte niieuwsbrief is grvoegd. De resultaten worden te zijner tijd in de openbare vergadering van het dorpsplatform besproken. Ook de gemeente wordt bij de opstelling van de Dorpsvisie betrokken.

In de Dorpsvisie wordt een actieprogramma opgenomen waarin de acties zijn aangegeven op de onderdelen die de meeste aandacht vragen. Deelnemers aan de enquête die onderdelen of aandachtspunten missen kunnen dat bij de toelichtingen per onderdeel of bij de algemene waardering aangeven.