Logo dorpsvisie kamerik In Kamerik is gisteravond een exemplaar van de Dorpsvisie en het Actieplan uitgereikt aan de dorpswethouder Hans Haring. Dit werd gedaan door de voorzitter van…

het Dorpsplatform Kamerik Ko Droogers. In de Dorpsvisie wordt beschreven waar het platform de komende jaren naar toe wil met Kamerik, wat goed is, wat er behouden moet worden en wat er verbeterd kan worden. Met dit Actieplan geeft het Dorpsplatform concreet aan voor welke activiteiten zij zich de komende jaren wil inzetten.

De Dorpsvisie is voorbereid en opgesteld door een werkgroep van het Dorpsplatform. Eind vorig jaar heeft deze werkgroep een enquête gehouden om de wensen en gevoelens van de bewoners over een aantal onderwerpen te onderzoeken. De resultaten van de enquête en de brainstorm zijn in de Dorpsvisie verwerkt.

Foto: Dorpsplatform Kamerik
44 dorpsvisie