Logo FietsrouteDorpsplatform Kamerik wil dat het fietspad naar Woerden wordt verbreed. De nieuwe Verkeersvisie 2030 van Woerden is recent aan de raad gepresenteerd. Eén van de punten…

hierin is het bevorderen van goede fietsverbindingen. Mede daarom vraagt het dorpsplatform aan de gemeente het fietspad van Kamerik naar Woerden te verbreden van 2,5 naar 3 meter. Volgens het platform zijn hier richtlijnen voor en voldoet de piekbelasting ruimschoots aan de gehanteerde normen voor deze verbreding.

Extra aandachtspunt hierbij is de geplande bouw van een loods bij de restauratie van het oude stoomgemaal aan de Mijzijde. De bocht in het fietspad zal hierdoor nog iets scherper worden. Gevraagd is extra aandacht te besteden aan de fietsveiligheid rond deze nieuwe situatie.

Ook vindt het platform het noodzakelijk dat de verlichting langs het hele fietspad aanzienlijk verbeterd wordt.