Van 11 januari tot en met 29 januari begint de gemeente Oudewater een draagvlakmeting voor een tweede periode van de bedrijveninvesteringszone (BIZ)-vereniging VitaalTappersheul (ViTap).

De BIZ Tappersheul is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De ondernemers/eigenaren op Tappersheul die bijdragen, ontvangen een stembiljet. De gemeente faciliteert de BIZ-organisatie door de BIZ-bijdragen te innen en daarna over te dragen en controleert de gang van zaken.

De gemeenteraad besloot op 17 december in te stemmen met de plannen van de BIZ-vereniging ViTap. De draagvlakmeting wordt gedaan voordat de plannen worden uitgevoerd.

Het college maakt begin februari de meetuitslag bekend.