Logo Provincie Zuid HollandDe provincie Zuid-Holland en het ministerie van Economische Zaken hebben ruim drie miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld aan innoverende MKB-bedrijven. Het bedrag wordt verdeeld over 133 ondernemers in Zuid-Holland die daarmee de haalbaarheid van hun product of dienst laten onderzoeken of gespecialiseerd advies gaan inwinnen over hun voorgenomen innovaties. Per bedrijf kon een maximale subsidie van 25 duizend euro worden aangevraagd. De gehonoreerde bedrijven houden zich bezig met innovaties die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld nieuwe behandelmethodes voor kanker, mogelijke doorbraken voor de energievoorziening of transportsystemen. In de regio met Alphen a/d Rijn ontvingen 34 ondernemers totaal zo’n 685 duizend euro.