Logo RTL7In het tv-programma Ondernemend Nederland is een item te zien geweest over het proefproject ‘drijvende woningen’ in Woerden. De uitzending was gewijd aan de aanpak …

van bodemdaling in onze regio en aan een klimaatbestendig Nederland. In Woerden loopt een proefproject met drijvende woningen. Dit zogenoemde vrij of mee bewegend bouwen voorkomt hoge kosten voor het bouwklaar maken van slappe bodem. Tijdens het proefproject wordt onderzocht in hoeverre dit concept haalbaar is ten opzichte van huidige technieken voor het omgaan met bodemdaling.