Inwoners in de provincie Utrecht denken dat ze elke dag zo’n 64 liter drinkwater verbruiken. In werkelijkheid is dit echter 120 liter. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ervaart de daadwerkelijke hoeveelheid als schokkend. Daarom is drinkwaterbedrijf Vitens een campagne gestart om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik. Ook krijgen ze tips om water te besparen.

De provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ondersteunen de oproep ‘Zuinig op ons water’. De provincie heeft samen met Vitens een langetermijndrinkwaterstrategie (2040) vastgesteld.

In de strategie staat hoe we ervoor zorgen dat er ook in de toekomst schoon en voldoende drinkwater is. Het meeste water wordt verbruikt tijdens het douchen, het naar de wc gaan en het sproeien van de tuin. Daar valt dan ook de meeste winst te behalen als het om waterbesparing gaat.

Foto: Provincie Utrecht