Logo WaterInwoners van de gemeente De Ronde Venen gaan volgend jaar meer voor drinkwater betalen. Dat komt doordat De Ronde Venen vanaf januari aan drinkwaterbedrijf Vitens het zogeheten…

precariorecht in rekening brengt voor de waterleidingen die in de grond liggen. Het drinkwaterbedrijf berekend de kosten door aan de inwoners. Volgens Vitens gaat het om een forse stijging. Sinds juli vorig jaar is precario op nutsleidingen afgeschaft, maar er is een overgangsregeling van vijf jaar.

Wethouder Alberta Schuurs zegt dat de brief die Vitens heeft verstuurd wordt gebruikt om oneigenlijke druk op de gemeente en de politiek uit te oefenen. Het college zegt dat er vooralsnog geen heffingsgrondslag is.