Logo Niko WandersDroogte-expert Niko Wanders van de universiteit van Utrecht vindt dat er meer aandacht moet komen voor droogtebestrijding. In de polders ligt de prioriteit altijd op het voorkomen…

van overstromingen. Wanders zegt ook dat als dat niet verandert, het onmiskenbaar tot problemen leidt, want uit zijn berekeningen blijkt dat er in de toekomst veel vaker ernstige droogtes zullen zijn. Een droogte die nu eens in de honderd jaar optreedt, zal bij een opwarming van 1,5 graad in de toekomst eens in de 10 tot 20 jaar voorkomen.

Wanders was initiatiefnemer van een overleggroep met droogte-experts van Nederland, met onder andere het KNMI, Rijkswaterstaat, universiteiten en ingenieursbureaus, en is zodoende op de hoogte van het actuele droogte onderzoek in Nederland.