Logo DocumentenVorig jaar waren er bijna dubbel zoveel klachten over de gemeente Woerden en haar medewerkers dan in 2016. Uit het Jaarverslag klachten 2017 dat de gemeente onlangs presenteerde…

blijken er vorig jaar in totaal 60 klachten te zijn binnen gekomen tegen 33 het jaar ervoor. De meeste klachten werden ingediend over de afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht. Het grote verschil ten opzichte van vorig jaar komt onder meer doordat 12 klachten verband houden met een langslepende kwestie waarbij diverse indieners van deze klachten in meer of mindere mate betrokken zijn.

De geregistreerde klachten gaan alleen over hoe de gemeente of haar medewerkers zich hebben gedragen tegenover haar inwoners, zoals het nakomen van afspraken en het netjes te woord staan door de medewerkers.