Het Dorpsplatform Harmelen heeft met een brief duidelijkheid gevraagd aan wethouder Tymon de Weger over de plannen rond de energietransitie en de gevolgen voor Harmelen. Het platform heeft vernomen dat besloten is om, in afwijking tot eerdere berichtgeving, een versnelling aan te brengen in de plannen met betrekking tot de Energietransitie.

In de brief zegt het platform te verwachten dat de Weger op 15 april op het Dorpsoverleg aanwezig zal zijn om een toelichting te geven op de voorgenomen plannen. Verder zegt het Dorpsplatform bij de informatierondes betrokken te willen worden.