Logo Geld 2Bob Duindam zou graag de post Financiën hebben als hij als wethouder in Oudewater aan de slag gaat. Dat zei de voormalige Woerdense wethouder tegen RPL. Over de portefeuilleverdeling…

in het heksenstadje is nog geen duidelijkheid. Duindam denkt dat het nog zeker twee weken duurt voordat bekend is hoe het nieuwe college de werkzaamheden heeft verdeeld.

De vacature voor een wethouderspost ontstond nadat het college van B&W werd weggestuurd toen een motie van wantrouwen met 7 stemmen voor en 5 tegen werd aangenomen. De motie werd ingediend vanwege het negeren van de raad en het functioneren van de wethouder van Financiën. Deze zou wankele begrotingen presenteren en de begroting van 2014 zonder een juiste accountantsverklaring hebben laten goedkeuren door de raad.