Logo Computer toetsenbord1Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk hebben zich massaal opgegeven voor het Digitaal Inwonerspanel. Bewoners konden zich vorige week in het stemlokaal opgeven. Ook online kon…

men zich opgeven. Inmiddels hebben duizend inwoners te kennen gegeven mee te willen denken over actuele, lokale onderwerpen.

Burgemeester Christiaan van der Kamp is blij met de grote belangstelling. Het geweldige aantal heeft zijn verwachtingen overtroffen. Later dit jaar ontvangen de deelnemers een eerste vragenlijst. De resultaten hiervan worden betrokken bij de beleidsvorming van de gemeente. Zo kan de gemeente haar inwoners de komende jaren regelmatig raadplegen over nieuwe plannen en nieuw beleid – ook tussen de verkiezingen door.