Logo Handtekening2Met het ondertekenen door de gemeente Montfoort en drie basisscholen van de intentieovereenkomst is de bouw van het nieuw te ontwikkelen duurzaam scholencomplex een…

stap dichterbij gekomen. Het is een belangrijke stap om te komen tot een bijna energie neutraal schoolgebouw op het sportpark Hofland.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt uitgesproken dat partijen samen willen werken aan de realisatie van een zogenaamd traditioneel gebouwd BENG-gebouw. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw en is tegenwoordig één van de meest duurzame bouwvormen. Zo wordt het gebouw onderhoudsarm en gebouwd volgens de toekomstige normen van energiezuinigheid.

Naast duurzaam is het ook van belang dat het gebouw ‘flexibel’ is, zodat het in de komende tientallen jaren kan meebewegen met toekomstige ontwikkelingen in onder meer onderwijsconcepten.