Logo WindmolenVeel inwoners van de wijken Galecop, Batau-Noord en Batau-Zuid in Nieuwegein maken zich zorgen over de mogelijke plaatsing van windmolens in de Utrechtse polder Rijnenburg-Reijerscop.

De fracties van D66, GroenLinks en PvdA uit de Nieuwegeinse gemeenteraad staan positief tegenover duurzame energie in Rijnenburg. Windmolens maken daar onderdeel van uit. Dat past ook uitstekend in het streven naar een klimaatneutrale stad, iets wat Utrecht én Nieuwegein beide willen.

Gelijktijdig vinden de Nieuwegeinse PvdA, GroenLinks en D66, dat dit alleen kan als hinder van geluid en slagschaduw van windmolens tot een minimum wordt beperkt. Daarom onderschrijven zij het voorstel van de initiatiefnemers om een omgevingsraad in te stellen. In deze raad kunnen alle belanghebbenden én omwonenden meepraten over de te ontwikkelen scenario’s.