Logo Bibliotheek1De bibliotheek in Woerden organiseert op 11 oktober een bijeenkomst waarin het dyslexiebeleid in het voortgezet onderwijs onder de loep wordt genomen. Als het gaat om keuzes…

van scholen worden ouders van kinderen met dyslexie en leraren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs verteld wat zij kunnen verwachten van een school op het gebied van dyslexiebeleid. Welke vragen kunnen zij het beste stellen op een open dag en waar moet je op letten tijdens zo’n kennismaking. Ook vragen als ‘waar kunnen leerlingen tegenaan lopen?’ en ‘wat vinden de meeste leerlingen met dyslexie prettig op hun school voor voortgezet onderwijs?’, komen aan de orde.

Gastspreker is Carola Oosterveer, psycholoog en dyslexiebehandelaar bij OnderwijsAdvies. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van diagnostiek en begeleiding van leerlingen met dyslexie.

Locatie: Bibliotheek Woerden. Tijdstip: 11 oktober, 19.30-21.00 uur. Aanmelden tot 9 oktober via projecten@regiobibliotheekhetgroenehart.nl. Meer informatie via c.oosterveer@onderwijsadvies.nl of 0182-556556.

NB: Op deze avond wordt geen advies gegeven over scholen die een goed dan wel minder goed dyslexiebeleid hebben.