Het team van EditieGroeneHart.nl heeft vertrouwen in een zuiver oordeel door de gemeenteraad, wanneer deze aan de slag gaat met het advies aan het Commissariaat voor de Media. Deze overheidsorganisatie beoordeelt eens in de vijf jaar welke omroep in een gemeente de publieke status krijgt. Daarbij speelt dit advies van de raad een belangrijke rol. Het gaat om een toelage van
€ 100.000 euro subsidie. De editie wil betere programma’s, groter bereik en meer inwoners die hun schouders eronder zetten en vooral nog professioneler. Daarom is die licentie zo belangrijk zegt de organisatie in EditieGroeneHart.nl.