Logo WaterpeilHet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt een nieuw peilbesluit voor Zegveld vast. Daarin staan voor een bepaald gebied de grondwaterpeilen en geldt voor 10 jaar. Het huidige…

besluit is uit 2005.

Het doel van het waterschap is te zorgen voor een waterhuishouding waarmee iedereen uit de voeten kan. Landbouw, natuur, recreatie en huiseigenaren stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil. Ook waterkwaliteit, bodemdaling, cultuurhistorie en archeologie spelen een rol.

Inwoners van Zegveld kunnen op 4 juli op een inloopavond in de Milandhof wensen en idee├źn kenbaar maken.