Vanaf 4 januari is er voor de inwoners van Gouda één centrale toegang voor alle sociale hulpvragen. Tot die tijd verliep de toegang tot jeugdhulp, Wmo, werk, schuldhulpverlening en participatie en inkomen via diverse telefoonnummers, openingstijden, ingangen en systemen. Eén toegang betekent ook zoveel mogelijk één contactpersoon, ook als inwoners verschillende problemen hebben.

Wethouder Corine Dijkstra is enthousiast over de nieuwe toegang omdat niet het systeem, maar de vraag van de inwoner centraal staat. Via één centrale toegang hoeven de inwoners niet meer op verschillende plekken hun verhaal te doen en krijgen ze ook bij ingewikkelde hulpvragen de ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie.