Het Vleutense PVCV wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de club.
De vereniging doet er alles aan…

om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen PVCV te voorkomen en zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen waarmee PVCV een sociaal veilige sportomgeving wil creëren.

Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

PVCV heeft besloten om van seizoen 2018-2019 voor alle betaalde trainers die direct of indirect in een gezagsverhouding tot minderjarige staat, te vragen om een VOG te overleggen.

Hiermee willen zij een stap in de goede richting zetten om een veilige voetbalvereniging te blijven waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt.