Logo Water3Voor het eerst is het mogelijk om te fluistervaren op de Vlist in het Groene Hart. Dit is eenmalig. Schippers van de elektrische Geelbuik uit Oudewater gaan op 28 oktober tijdens de…

Nacht van de Nacht in Haastrecht diverse keren tussen Gemaal en Boezemmolen heen en weer over dit riviertje. Het Gemaal en Boezemmolen zijn die avond beide te bezoeken en er is een mini-expositie over stiltegebieden. De 13e Nacht van de Nacht valt samen met de laatste zaterdag van het reguliere bezoekers seizoen van het Gemaal. Dank zij de medewerking van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is dit op 28 oktober mogelijk.

Het gebied rond de Vlist is één van de 18 stiltegebieden in het Groene Hart.