Logo EenrichtingsverkeerEd Graumans, adviseur Mobiliteit, heeft aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk zijn advies over de inrichting van de Zoutmans/Raadhuisweg gepresenteerd. Het probleem…

is dat er nog steeds te veel doorgaand verkeer door Reeuwijk-Brug rijdt. Graumans adviseert om bij de Oude Tol op de Goudsestraatweg eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in te stellen, zodat het verkeer bij de Oude Tol de A12 alleen nog op kan via de Reeuwijkse Randweg. Verder adviseert hij om aan de uiteinden van de route Zoutmans/Raadhuisweg aan beide zijden een gebied voor fietsers af te tekenen.

Marjan van Waveren, Wijnand van Rees en Marjolein Kranenburg die lid zijn van de klankbordgroep, lieten weten het niet eens te zijn met het advies van Graumans.