Logo DrainageOp donderdag 30 augustus wordt een begin gemaakt met de aanleg van de eerste bio-onderwaterdrain in de Toekomstbestendige polder Lange Weide te Driebruggen.

In 2018 en 2019 wordt hier 450 km onderwaterdrainage aangelegd op 310 hectare om de bodemdaling te vertragen en de CO2-uitstoot te verminderen. Deze schaalgrootte is uniek in Nederland.

In dit veenweidegebied daalt de bodem met een kleine centimeter per jaar.  Dat maakt het waterbeheer en het boeren lastiger. Daarom nam de ANV (De Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Lange Ruige Weide) het initiatief om polderbreed de bodemdaling te vertragen: door de veenbodem continue vochtig te houden met onderwaterdrainage. 

De aanleg heeft meerdere doelen. Het remt de bodemdaling met 40 tot 50%.
Door het veen vochtig te houden, wordt de CO2-uitstoot beperkt. En de waterkwaliteit verbetert, omdat er minder veen afbreekt.
Ook hoeft het waterschap het waterpeil niet steeds te verlagen, om te voorkomen dat het dalende gebied onder water loopt.

Verder ontstaan er effectievere productieomstandigheden voor de agrariƫr.