In de gemeente Nieuwkoop zijn de eerste mantelzorgwoningen met succes gerealiseerd. Een mantelzorg- of pre-mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft of geeft.

Een pre-mantelzorgwoning is een woning die geplaatst kan worden voordat er daadwerkelijk sprake is van mantelzorg en is daarmee preventief. Een dergelijke woning moet voldoen aan de regels van het bouwbesluit en is tijdelijk van aard. Het kan een extra gebouw zijn op het terrein van de bestaande woning, maar ook bijvoorbeeld een omgebouwde garage.

Door het realiseren van dit soort woningen, wil de gemeente de zorg ontlasten.