Logo heipaal hout Vol ongeduld en toch ook wat zenuwachtig hadden de kinderen van de Kamerikse basisscholen Eben Haëzer en de Wijde Blik zich rondom het bouwterrein opgesteld…

waar de eerste paal van hun gezamenlijke schoolgebouw de grond in zou worden geslagen. Het was ‘Bouwvakker Bertje’ die als ceremoniemeester hun schoolhoofden de stuipen op hun lijf joeg door voor de grap een meterkast te laten ontploffen.

Daarna was het de beurt voor wethouder Becht die zij trots te zijn dat hij de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw mocht slaan Ook benadrukte Becht nog dat de nieuwe school letterlijk het fundament zal hebben van een schone toekomst en zijn steentje zal bijdragen in de verbetering van het milieu.

Van elke groep mocht een kind een piketpaaltje in de bodem slaan. Weer anderen overhandigde van elke school een koker, een zogenoemde tijdscapsule met voorwerpen en informatie om in de verre toekomst door te vertellen hoe het leven op de Eben Haëzer en De Wijde Blik eruit heeft gezien.

Foto’s: Henk Wit