Logo Gras2Op de proefboerderij in Zegveld zijn de eerste proefvelden van dit jaar gemaaid. Voor het maaien van de proefvelden wordt de Haldrup ingezet. De Haldrup maait het gras en weegt ter plekke…

het gewicht van het gemaaide gras. De eerste proefvelden die zijn gemaaid zijn onderdeel van de proef waarbij onderzocht wordt wat het effect van het bemestingstijdstip op grasopbrengst en nitraatgehalte in het gras is.