Logo Handtekening2 Woerden, Gouda en Alphen aan de Rijn hebben het bestuursakkoord Groene Hart ondertekend en zijn gestart met de eerste projecten. Gestart met concrete berichten die…

zichtbare resultaten moeten gaan opleveren voor de werkgelegenheid, de kracht van het Groene Hart en het probleem van de bodemdaling een halt toe te roepen. Burgemeester Victor Molkenboer noemt 1 van de projecten genaamd Topsurf. Topsurf is een product van groenafval, bagger en mest. Het product moet de veenweidegebied versterken en de kwaliteit vergroten.

Partijen die betrokken zijn om die bodemdaling tegen te gaan zijn de overheid, bedrijven, onderwijs en universiteiten. Ook de CO2 uitstoot wordt aangepakt.

Foto: Rein Baesjou
Groene Hart burgemeesters Schoenmaker, Spies en Molkenboer vieren start uitvoering bestuursakkoord
38 burgemeesters