Logo Handtekening2In de regio Midden-Holland is het Convenant 2018 – 2025 Regionale Energiestrategie Midden-Holland ondertekend. Met deze ondertekening worden afspraken gemaakt om samen…

te werken aan klimaatneutrale en een energievrije regio. De Omgevingsdienst Midden-Holland voert in opdracht van zes gemeenten en de provincie Zuid-Holland milieutaken uit in de hele regio, en bouw- en woningtoezicht taken in een deel van de regio.

In het convenant staat wie in de regio welk deel van de structurele veranderingen op zich neemt.