Logo wateroverlastDe effecten van bodemdaling zijn nu al merkbaar in Woerden. Bodemdaling, hoge polderpeilen en hevige regenbuien zijn er samen de oorzaak van dat het water niet snel genoeg weg kan.

Dat leidt op bepaalde punten tot beperking van maatschappelijk en economisch verkeer. Vooral Zegveld, Kamerik en Kanis zijn gevoelig voor wateroverlast. Dat geldt ook voor enkele straten in Harmelen-Zuid, in Molenvliet en voor de tunnels in Woerden. De wateroverlast treedt vooral op bij hevige regenbuien, die zes tot acht keer per jaar voorkomen.

De kans op wateroverlast neemt in de toekomst nog toe, doordat de bodem blijft dalen. Door de wateroverlast ontstaat ook permanente schade. Er komen scheuren en kuilen in het wegdek. Ook kan schade ontstaan aan huisaansluitingen, of komt er grondwater in de kruipruimtes.

De gemeente Woerden is momenteel bezig met een knelpuntenstudie.