Logo WMOMensen die gebruik maken van een voorziening via de Wmo, gaan maximaal 17 euro 50 aan eigen bijdrage betalen. Dat gebeurt met ingang van 2020. Dat schrijven burgemeester…

en wethouders van Woerden aan de gemeenteraad.

In het regeerakkoord is het bedrag van 17,50 als ‘abonnementstarief’ afgesproken en vorige maand is daarover door de Tweede Kamer een besluit genomen. Door de invoering van het tarief zullen de kosten landelijk stijgen met 45 miljoen. Voor Woerden wordt de stijging geschat op maximaal 206 duizend euro. Woerden krijgt voor de nieuwe regeling een compensatie van het Rijk.