Logo Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden BBW De Belangenvereniging Binnenstadbewoners Woerden houdt op te bestaan. Dat hebben de leden afgelopen week besloten. De vereniging die al gedeeltelijk als…

wijkplatform opereerde, gaat volledig over in de een wijkplatform voor de binnenstad. In RPL Actueel zei voorzitter Alie Horden dat het organisatorisch veel eenvoudiger is om als wijkplatform door te gaan. Zo hoeven er voor het wijkplatform geen lidmaatschapsgelden meer te worden geïnd.

Van het verenigingskapitaal worden AED’s gekocht en een social sofa ofwel mozaïekbank zoals als al in Barwoutswaarder staat. Horden hoopt dat er zich voor het bestuur van wijkplatform nog wel nieuwe bestuursleden aanmelden want daaraan bestaat nog wel behoefte.

Naar verwachting start het wijkplatform in de eerste maanden van het volgend jaar.