Logo ThinkPublicHet voortzetten van de ambtelijke samenwerking tussen Montfoort en IJsselstein hangt aan een zijden draadje. Als niet binnen enkele maanden een uiterste poging wordt ondernomen het…

vertrouwen tussen beide gemeenten te herstellen, is het beter een eind te maken aan de relatie.

Dat is de conclusie van bureau ThinkPublic dat in opdracht van de gemeente IJsselstein een onderzoek deed naar wat – gegeven de moeizame en kosten verslindende constructie – de beste opties zijn.