Logo zondag openingTijdens de vergadering van de gemeenteraad Woerden hebben de raadsleden Geert Jan Eissens van D66 en Jelle IJpma van Progressief Woerden tégen het initiatiefvoorstel over de…

zondagopenstelling gestemd. Het voorstel dat door hun eigen partijen was ingediend werd met 19 stemmen vóór en 12 tegen aangenomen.

In een stemverklaring zei IJpma tégen te stemmen omdat hij de werknemers wil beschermen tegen een te hoge werkdruk. Zondag of een andere dag moet een dag van ontspanning zijn. IJpma vindt het dan ook onverstandig de zondagsopenstelling te verruimen. Hij stemde tegen het initiatiefvoorstel en steunde het amendement van het CDA waarin voor een minder ruime zondagopenstelling wordt gepleit.

Eissens wilde de afspraken met coalitiepartij ChristenUnie/SGP niet doorbreken.