Bewoners van de wijk Zuilenstein in Nieuwegein zijn niet blij met komst van een warmtebuffer aan de rand van de wijk. Ze zijn bang dat ze straks tegen een achttien meter hoog gebouw moeten aankijken en vinden dat ze alleen hun zegje mogen doen over de vorm van het bouwwerk.

De bedoeling is dat Eneco een grote waterbuffer bouwt, waarin ’s nachts warm water wordt opgeslagen dat ’s ochtends gebruikt kan worden. Zo wordt de piek in het gasverbruik lager.

De waterbuffer komt naast het WarmteOverslagStation te staan. Op 4 maart gaat de gemeenteraad erover vergaderen.