Logo Groene Energie MilieuProvincies, gemeenten en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het onderzoek naar de mogelijkheden om energie op te wekken uit de plassen in het Groene Hart.

Dit schrijft de Kwaliteits Atlas van het Groene Hart op haar website. Het gaat om de energie die ontstaat bij het principe van Koude Warmte Opslag, dat het oppervlaktewater benut. Aan het water dat in de zomer door de zon wordt opgewarmd kan energie onttrokken worden.

Deze manier van energieopwekking is onderdeel van een concept dat in 2016 al werd gepresenteerd onder de naam ‘Smart Polder’. Als provincies en gemeenten ondersteuning geven om de benodigde haalbaarheidsstudies te doen in het Groene Hart, dan kan de particuliere sector vervolgens gaan investeren in dergelijke systemen. In Zuid-Holland gebeurt dat ook al, onder andere in de Braassemmermeer en de Klinkenbergerplas.