Logo Stekker eruitHet college van burgemeester en wethouders in Utrecht vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de startnotitie energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Dat betekent…

dat initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie gevraagd wordt scenario’s voor een energielandschap te ontwerpen. De scenario’s moeten voldoen aan de voorwaarden uit de vastgestelde startnotitie die zijn gebaseerd op het stadsgesprek met de regio.

De regio en provincie Utrecht zetten stevig in op duurzame energie, om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Binnen de regio komt Rijnenburg hiervoor in aanmerking omdat dit poldergebied door de provincie als ‘pauzelandschap’ is bestempeld en de gemeente ervoor heeft gekozen dat hier in elk geval tot 2030 geen woningbouw komt.