Logo Groene EnergieDe voorbeeld boerderij en energieneutrale veehouderij van de familie Peek in Wilnis opent donderdag haar deuren. De familie is één van de drie deelnemers aan het project…

Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij Utrecht.

Op de boerderij hoort u welke maatregelen er als bedrijf zijn genomen op het gebied van energiebesparing, dieselbesparing en het opwekken van duurzame energie. Robert en Willeke Peek geven een rondleiding over het bedrijf en delen hun plannen op het gebied van energie- en dieselbesparing. Ze geven onder andere uitleg over de maatregelen die ze nemen, wat dit kost en wat hen dit oplevert. Op de middag wordt er ook informatie verstrekt over dieselbesparing door een adviseur van PPP-Agro Advies.

Wethouder Moolenburgh van gemeente De Ronde Venen opent de middag.