Het college van burgemeester en wethouders van Woerden noemt het energielandschap voor de polders Rijnenburg en Reijerscop een optie. Maar dan moet wel rekening gehouden worden gehouden met onder meer woningbouw, de impact voor omwonenden en landschap en natuur.

Dit staat in een brief als reactie op het conceptvoorstel van gemeente Utrecht en aan de Woerdense gemeenteraad is voorgelegd. Het gemeentebestuur schrijft het te betreuren dat Utrecht niet iedere inwoner uit Woerden over deze plannen heeft ingelicht.

In de polders kan vanaf 2030 mogelijk woningbouw plaatsvinden. Tot die tijd heeft gemeente Utrecht het gebied aangewezen als pauzelandschap. Utrecht heeft een conceptvoorstel ontwikkeld om het gebied daarom tijdelijk in te richten als energielandschap.

Inwoners kunnen nog rechtstreeks op het conceptvoorstel reageren via de website van gemeente Utrecht.

Foto: Gemeente Woerden