Logo verhuis2Een enquête, gehouden in de gemeente Kamerik geeft aan dat 75% van de inwoners binnen 3 tot 4 jaar willen verhuizen. Er is dus een forse behoefte aan nieuwbouw in Kamerik.

De enquête, gehouden. over de invulling van de schoollocaties, heeft 132 ingevulde reacties opgeleverd, dat is zonder meer een succes te noemen, zegt het Dorpsplatform Kamerik.

De conclusie is dat er veel betrokkenheid van de inwoners is bij de invulling van de vrijkomende schoollocaties.
Samenvattend kan worden gesteld dat het algemene beeld uit de enquête heel goed overeenkomt met de input uit de bewonersavond van 17 oktober.