Vanuit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart is een enquête gemaakt over bodemdaling die ook voor de gemeente Woerden van belang is. Ook Woerden heeft te maken met bodemdaling. Regio Deal Bodemdaling Groene Hart is een samenwerking tussen provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en het Rijk.

Door de vragenlijst in te vullen helpen inwoners bij het uitvoeren van de projecten van de Regio Deal met wat zij weten over bodemdaling.