De gemeente De Ronde Venen houdt momenteel een enquête onder haar inwoners over duurzame energie. De enquête gaat over de randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens.

Een windmolen of zonneveld moet voldoen aan wettelijke eisen als een natuuronderzoek, afstanden tot bebouwing en geluid- en slagschaduwnormen. Er is al gesproken met belangengroepen zoals natuur- en energiegroepen, dorpsraden, cultuurhistorische verenigingen, met netbeheerder Stedin en met mogelijke initiatiefnemers voor zonnevelden en windmolens.

Maar met de enquête wil de gemeente achterhalen welke voorwaarden de inwoners belangrijk vinden en samen met hen aanvullende voorwaarden opstellen voor zonnevelden en windmolens.

Donderdag 4 juli worden tijdens een inloopavond de resultaten van de enquête toegelicht.

Foto: De Ronde Venen