Logo Email3Sinds kort kunnen Burgernetdeelnemers in de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen behalve spraak- of sms-berichten voortaan ook e-mailberichten ontvangen over…

veiligheidsincidenten in de buurt. Deze mails attenderen de deelnemers op mogelijk onveilige situaties in de toekomst of er wordt een oproep gedaan om informatie door te geven over een incident dat eerder heeft plaatsgevonden in de buurt.

De politie laat nu via survio.com onder gebruikers van Burgernet een onderzoek doen naar de uitbreiding met e-mail. Met deze enquête wil de politie er achter komen welke verwachtingen of wensen de burgers hebben over het gebruik van Burgernetmail.