De komende week ontvangen alle inwoners van de gemeente Nieuwkoop per briefkaart een uitnodiging voor deelname aan een enquête over de Regionale Energie Strategie. De gemeente Nieuwkoop wil graag weten hoe inwoners denken over het opwekken van zonne- en windenergie.

Inwoners die het lastig vinden om de enquête online in te vullen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 14 0172. Zij krijgen dan een papieren versie met antwoordenvelop toegestuurd.

Rond half januari 2021 houdt de gemeente digitale sessies waarin de resultaten van de enquête worden besproken.