Er blijft een tekort aan water in de regio. Logo Waterpeilr is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen voor nodig voordat het water weer op peil is.

Dit blijkt uit een landelijke crisisoverleg door het managementteam watertekorten. De regen die deze dagen valt is onvoldoende.

Ook de aanvoer van water via de rivieren blijft laag. De verzilting neemt toe, natuur verdroogt, de waterkwaliteit verslechtert, zwemmers moeten oppassen, onder andere voor blauwalg, en ook de landbouwsector, industrie en scheepvaart hebben steeds meer last van de droogte.
Als extra maatregel worden de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede ingezet om extra zoet water naar het Amsterdam Rijnkanaal te sturen. Het managementteam watertekorten roept nogmaals op geen water te verspillen en water verspreid over de dag te gebruiken, ook al is er voldoende drinkwater.