Logo Gemeente NieuwegeinDe gemeente Nieuwegein heeft samen met erfgoedinstellingen, culturele partners en bewoners de ambities voor het Nieuwegeinse erfgoed voor de komende jaren opgesteld. Voorbeelden…

van bijzonder historisch erfgoed in Nieuwegein zijn de 6000 jaar oude skeletten uit de Swifterbantcultuur, het unieke stelsel van kanalen en sluizen dat 900 jaar handel over water laat zien, en de forten en kastelen.

Het college van B&W geeft de concept erfgoedvisie vrij voor inspraak. Geïnteresseerden hebben tot en met 15 januari de gelegenheid om een laatste reactie te geven op het resultaat.
Dinsdagavond 11 december is er in Fort Vreeswijk een bewonersavond over de ambities, thema’s en kansen uit de erfgoedvisie.