De afdeling Hematologie van het St. Antonius Ziekenhuis heeft onlangs een erkenning gekregen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Het ziekenhuis kreeg deze erkenning voor autologe stamceltransplantaties. Bij deze transplantatie krijgt de patiënt stamcellen uit zijn eigen bloed of beenmerg toegediend.

De erkenning betekent dat het ziekenhuis hoogwaardige zorg voor de patiënt levert. Om hier deel van uit te maken moet een ziekenhuis voldoen aan meer dan veertig eisen, onder andere op het gebied van zorg, patiëntveiligheid, onderzoek en opleiding en onderwijs.