Logo Drainage Het initiatief van 13 boeren en 15 particulieren om hun polder Lange Weide klimaatproof en toekomstbestendig te maken, heeft zelfs de aandacht getrokken van Europa.

Onlangs heeft de Europese Commissie Landbouw, onder leiding van director Mario Milouchev, de polder in Driebruggen bezocht. Doel was met de boeren in gesprek te gaan over plattelandsontwikkeling en klimaatsveranderingen.

Dit bezoek was onderdeel van een tweedaagse studietrip van de Europese Commissie in Nederland. De initiatiefnemers willen in de gehele polder onderwaterdrainage aanleggen. Hiervoor is een subsidie van 1,1 miljoen euro bij het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma aangevraagd.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De Europese Commissie Landbouw op bezoek bij boer Anton Oskam in polder Lange Weide in Driebruggen
40 veldbezoek