Het Utrechtse waterstofproject New Hyts heeft 4.6 miljoen euro subsidie gekregen van het Europese Life programma. Het project is een breed samengesteld consortium in de regio Utrecht met als doel om de transitie naar groene waterstof regionaal te demonstreren en te stimuleren. Het consortium gaat de productie, de distributie en het gebruik van groene waterstof in het wegtransport samenvoegen. Het wil een lokale groene waterstofketen opzetten, van een zonne-energiepark tot waterstof voertuigen. Bijna 100 bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ getekend om zo bij te dragen aan de realisatie van groene mobiliteit.