Logo ons fonds‘Doorgaan met het ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk, mits een aantal aanpassingen wordt doorgevoerd in de opzet van het fonds’. Dat is het advies dat de Evaluatiecommissie…

ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk heeft uitgebracht aan het gemeentebestuur.

Op 5 oktober 2016 presenteert voorzitter Jan Oostveen de bevindingen van de Evaluatiecommissie aan de gemeenteraad. Die neemt voor het einde van het jaar een beslissing over de voortzetting van het fonds.

Het ondernemersfonds, Ons Fonds, is in 2013 tot stand gekomen op initiatief van het georganiseerd bedrijfsleven. Het fonds heeft tot doel de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen, te zorgen voor gezamenlijke profilering, promotie van bedrijven en de behartiging van belangen van het bedrijfsleven. De Evaluatiecommissie beveelt aan het fonds voort te zetten voor een periode van vijf jaar.