Logo RaadszaalHet evaluatieonderzoek naar de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst ambtelijke ondersteuning Woerden-Oudewater (DVO) is gestart.

Vorige week heeft de raadscommissie uit Oudewater die het project begeleidt opdracht gegeven aan adviesbureau Common Eye om uit te zoeken waar het wel of niet goed gaat in de ambtelijke dienstverlening.

Ook zal er aandacht besteed worden aan het functioneren van het Team Oudewater. Reden voor het onderzoek is onder andere de twijfel of de gestelde doelen ten aanzien van de kwaliteit van de dienstverlening wel voldoende worden behaald. 

Na het zomerreces zullen de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het onderzoek was eigenlijk gepland voor 2018 maar wordt vervroegd in verband met de ontevredenheid van de Oudewaterse raad.